Hộ chiếu Việt Nam hết hạn, có cần xin visa với hộ chiếu Mỹ?

Hộ chiếu Việt Nam của tôi hết hạn, nếu nhập cảnh bằng hộ chiếu Mỹ tôi có phải xin visa không?

Tôi là công dân Việt Nam và Mỹ. Hộ chiếu Việt Nam của tôi hết hạn trong đại dịch Covid-19. Hộ chiếu Mỹ còn hạn.

Nếu muốn nhập cảnh Việt Nam thăm thân nhân hoặc du lịch với hộ chiếu Mỹ, tôi có cần xin thị thực Việt Nam không nếu cũng mang theo cả hộ chiếu Việt Nam đã hết hạn?

Xin cảm ơn.